English (United Kingdom)Thai
  • slide-01-04-01-2023.jpg
  • slide-02-04-01-2023.jpg
  • slide-03-04-01-2023.jpg
  • slide-04-05-01-2023.jpg
  • slide-06-04-01-2023.jpg
  • slide-07-04-01-2023.jpg

รายละเอียดแพคเกจ 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก   ยินดีต้อนรับลูกค้าสู่แพภูตะวัน

 

10.00 น.

นัดลูกค้าแพภูตะวัน ที่ออฟฟิศแพภูตะวัน เพื่อลงทะเบียนเข้าพัก

 

10.30 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่แพภูตะวัน

 

11.00 น.

CHECK- IN เข้าห้องพัก ที่แพภูตะวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่ 1)

 

13.00 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่ “กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)” และเดินทาง ต่อไปยัง “ถ้ำปะการัง” นําท่านเข้าสัมผัสกับธรรมชาติลําน้ำและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินเท้าเข้าไปท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ลําใหญ่อีกทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่นานาชนิด หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับ “ถ้ำปะการัง”ที่เกิดจากการตกตะกอนของหน้าหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ ทําให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการังและได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวอายุประมาณ 250 –400 ล้านปีในหินปู สามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

 

16.30 น.

เดินทางกลับถึงแพภูตะวันท่านสามารถเล่นน้ำและยังมีบริการ เรือแคนนู หน้าห้องพัก (มัดจําไม้พาย 200) และท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ที่ “แพภูตะวัน

 

18.00:

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   สวัสดีตอนเช้า

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

 

09.30 น.

CHECK – Out แพภูตะวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

• ไม่มีทัวร์ไกด์พูดภาษาอังกฤษ

•  ลูกค้า 2-4 ท่านต้องจอยเรือกับกรุ๊ปอื่น

•  ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าบัตรทำเนียมอุทยาน 500 บาท (ชำระเอง)