English (United Kingdom)Thai
  • slide-1-new.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4-new.jpg
  • slide-5.jpg
  • slide-6.jpg
  • slide-7-new.jpg

รายละเอียดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

 

วันที่ 1   ยินดีต้อนรับลูกค้าสู่แพภูตะวัน

 

09.30 น.

นัดลูกค้าแพภูตะวัน ที่ออฟฟิตแพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ

 

10.00 น.

เดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่แพภูตะวัน

 

10.30 น.

เดินทางถึงแพภูตะวัน เข้า Check – in ที่แพภูตะวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

 

13.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยที่แพ ท่านสามารถเล่นน้ํา และยังมีบริการเรือแคนนูหน้าห้องพัก  (มัดจําไม้พาย 200) และท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยๆที่แพภูตะวัน

 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   สวัสดีตอนเช้า

 

07.30 น.

 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

08.30 น.

นั่งเรือมุ่งหน้าสู่ กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) จากนั้น นําท่านเข้าสัมผัสกับ ธรรมชาติลําน้ําและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินเท้าเข้าไป ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วย กอไผ่ลําใหญ่ อีกทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่นานาชนิด หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับถ้ําปะการังที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ําหินปูนที่เข้มข้นผสม กับความพิเศษของอากาศ ทําให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ 250 – 400 ล้านปีในหินปูน สามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

 

11.30 น.

เดินทางกลับแพภูตะวัน

 

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

 

19.30 น.

ไนท์ซาฟารี (แล้วแต่สภาพอากาศ) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ในตอนกลางคืน ชมสัตว์ป่านานาชนิดบนเรือ

20.00 น.

เดินทางกลับแพภูตะวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   สวัสดีตอนเช้า

07:30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09:30 น.

Check – Out แพภูตะวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

• ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป

• ลูกค้าต่ำกว่า 10 ท่าน เรือต้องคอยกรุ๊ป

• ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานและค่าเข้าเทศบาลท่านละ 520 บาท

• คนไทยต้องจ่ายค่าเข้าเทศบาลท่านละ 10 บาท

• ทำการจองแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี