English (United Kingdom)Thai
  • slide-01-04-01-2023.jpg
  • slide-02-04-01-2023.jpg
  • slide-03-04-01-2023.jpg
  • slide-04-05-01-2023.jpg
  • slide-06-04-01-2023.jpg
  • slide-07-04-01-2023.jpg

รายละเอียดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

 

วันที่ 1  ยินดีต้อนรับลูกค้าสู่แพภูตะวัน

 

10.00 น.

นัดลูกค้าแพภูตะวัน ที่ออฟฟิศแพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ

 

10.30 น.

เดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่แพภูตะวัน

 

11.00 น.

เดินทางถึงแพภูตะวัน เข้า Check – in ที่แพภูตะวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

 

13.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยที่แพ ท่านสามารถเล่นน้ํา และยังมีบริการเรือแคนนูหน้าห้องพัก (มัดจําไม้พาย 200) และท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ที่แพภูตะวัน

 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   สวัสดีตอนเช้า

 

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

08.30 น.

นั่งเรือมุ่งหน้าสู่ กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) จากนั้น นําท่านเข้าสัมผัสกับธรรมชาติลําน้ําและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินเท้าเข้าไป ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วย กอไผ่ลําใหญ่ อีกทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่นานาชนิด หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับถ้ำปะการังที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสม กับความพิเศษของอากาศ ทําให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ 250 – 400 ล้านปีในหินปูน สามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

11.30 น.

เดินทางกลับแพภูตะวัน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

 

 

วันที่ 3   สวัสดีตอนเช้า

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30 น.

Check –  Out แพภูตะวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

• ไม่มีทัวร์ไกด์พูดภาษาอังกฤษ

•  ลูกค้า 2-4 ท่านต้องจอยเรือกับกรุ๊ปอื่น

•  ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าบัตรทำเนียมอุทยาน 500 บาท (ชำระเอง)